رهبری مبتنی بر فرهنگ سازمانی توسعه گرا

(دکتر مجید قاسمی)

ارزیابی وضعیت فرهنگ سازمانی در یک سازمان فناوری محور دفاعی

(منوچهر منطقی ، یونس نظری)

نقش الگوی سرآمدی اخلاقی در تقویت فرهنگ سازمانی

(دکتر ایرج سلطانی)

فرهنگ سازمانی و راهبردهای توسعه اعتماد و ارزش های سازمانی

(دکتراباصلت خراسانی و یحیی داودی ، آرش گوازی)

بررسی رابطه بین فضای اخلاقی و تعهد سازمانی کارکنان

(دکتر اکرم هادیزاده ، الهام تبریزی)

بررسی و تحلیل رابطه بین حمایت ادراک شده سازمانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی بر فرهنگ یادگیری سازمانی (مطالعه موردی کارکنان بانک پارسیان در شهر تهران)

(عباسعلی حاج کریمی ، مریم دانشور ، مطهره توکلی)

مدیریت مسئولیت های اجتماعی

(نغمه پورفتحی)

بررسی تأثیر مولفه های اجتماعی بر مدل برند شخصی مبتنی بر شایستگی های فردی

(دکتر آذر صائمیان)

ارائه یک رویکرد ترکیبی جهت بررسی عوامل موثر بر تحول چابکی نیروی انسانی(شرکت احداث و توسعه نیروگاه های مپنا)

(دکتر سید رضا سیدجوادین ، نسیم زارعی)

سنجش نگرش سازمانی سرمایه های انسانی شرکت های سرمایه گذاری جسورانه (مطالعه موردی شرکت سرمایه گذاری جسورانه شناسا)

(دکتر حامد ساجدی ، دکتر روزا مهرابی)

نقش عوامل فردی و فرهنگ در کیفیت زندگی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

(لیلا شریفیانل)

بررسی رابطه رهبری تحول آفرین تعهد و وفاداری سازمانی در کارکنان شهرداری منطقه ۱ تهران

(ثمین خباز یزدیها ، علیرضا چناری)

طراحی و تبیین مدل مفهومیِ مربی گری مدیریت و اعتماد سازمانی در بستر فرهنگ سازمانی

(حسین وظیفه دوست ، غلامحسین رادمرد قدیری)

بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی ادراک شده بر دلسوزی در کار و تعهد سازمانی

(مجتبی صالحی سبزوار)

رابطه بین نظام نگهداری منابع انسانی با تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: یکی از بانک های خصوصی شده)

(عبداله کریمی ، ابراهیم پارسافر)

شناسایی و ارزیابی تاثیر عوامل موفقیت کلیدی فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمانی از طریق کارت امتیازی متوازن

(محمد صادقی ، امیر صادقی)

شناسایی و ارزیابی تاثیر عوامل موفقیت کلیدی فرهنگ سازمانی بر عملکرد سازمانی از طریق کارت امتیازی متوازن

(محمد صادقی ، امیر صادقی)

بررسی نقش نوآوری سازمانی در توسعه فرهنگ سازمانی

(جواد حیدریان ، علیرضا چناری)

رابطه بین نظام نگهداری منابع انسانی با تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: یکی از بانک های خصوصی شده)

(عبداله کریمی ، ابراهیم پارسافر)

فرهنگ سازمانی ابزاری قدرتمند در توسعه کسب وکار (برای کسب و کارهای کوچک تا متوسط)

(دکتر علی قاسمی ، دکتر احمدرضا عظیمی)

تاثیر کوچک سازی بر فرهنگ یادگیری و چابکی سازمان در شرکت های دانش بنیان

(نیلوفر احمدزاده کندی ، شیده سادات هاشمی ،سید حسین رضوی حاجی آقا)

تعلق، تعهد و وفاداری سازمانی

(امیرعباس فرهمند ، امیر حسین کسرایی)

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (در مرکز آموزش قوه قضائیه تهران)

(شیما شبانی ، علیرضا چناری)

تحول سازمانی با توجه به مدیریت فرهنگ سازمانی و رهبری تحول آفرین

(آرش گرجی پورشفیعی)

رابطه بین سبک های رهبری و فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: شرکت بهره برداری و تعمیراتی مپنا)

(سمانه باقری غازیانی ، مهدی نزاکتی علیزاده)

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی بر تعهد سازمانی کارکنان (مطالعه موردی : معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری)

(شهره خردپیشه ، فاطمه کریمی جعفری)

نقش فرهنگ مسئولیت پذیری سازمان نسبت به خانواده در میزان تعهد و وفاداری کارکنان

(هاجر برمکی ، علیرضا چناری)

نقش مولفه های فرهنگ سازمانی بر مدیریت عملکرد سازمان های فرهنگی

(منصور نوروزی ، دکتر ایرج سلطانی)

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت دانش (مطالعه موردی : مجتمع تولید انستیتو پاستور)

(علیرضا عبدلی خالدی ، دکتر دلارام درود ، دکتر هومن کاغذیان)

مولفه های مطلوب فرهنگ سازمانی بانکی (مطالعه موردی موسسه اعتباری ثامن)*

(محمود نوری شمس آباد)

بررسی فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون شرکت اورند پیشرو

(معصومه حقیقی زیدهی ، عباس غفاری)

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی در تحقق مدل تعالی سازمانی در شرکت مزدا یدک

(عباسعلی حاجی کریمی ، فاطمه کریمی جعفری)

بررسی و تحلیل عدالت رویه ای بر رفتار شهروندی سازمانی و تأثیر آن بر فرهنگ سازمانی (مورد مطالعه: بانک ملت شهر تهران)

(عباسعلی حاجی کریمی ، مونا یعقوبی زنجانی)

بررسی نقش میهن دوستی بر رفتار اجتماعی توسعه گرا

(علی محمد آقاعلیخانی ، سیدمحسن مرتضوی)

شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های مهم فرهنگ سازمانی و بررسی رابطه آن با یادگیری سازمانی از دیدگاه مدیران و کارشناسان سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

(مهدی کریمی ، سیدرضا قاسمی)

نقش فرهنگ سازمانی، تعهد و وفاداری سازمانی در مقابله با فساد اداری و مالی

(رامین زادمهر)

تجدید حیات : تفکر انتقادی جدید

(رقیه درویشوند ، اصغر صرافی زاده قزوینی)

امکانسنجی استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد به منظور ارتقای فرهنگ کار

(مجید لاری ، حبیب مرادی)

فرهنگ سازمانی

(مهردادبرون)

بررسی عوامل موثر در انتخاب بانک و تاثیر آن بر ماندگاری مشتریان زن بانک کشاورزی استان اردبیل

(دکتر شهرام بگ زاده ، سمیه ناصرامینی جلودارلو ، ظاهر حاتمی)

تاثیر فرهنگ سازمانی توسعه محور بر نوآوری (نقش متغیر های میانجی رهبری تحول آفرین و رضایت شغلی)

(محمد صادقی ، امیر صادقی)

فرهنگ و موبینگ معمای سرگردانی؟

(دکتر سید احمد طباطبایی)

ریشه ها و دام های توسعه نا شایستگی در ایران با رویکرد فرهنگی

(دکتر سید احمد طباطبایی)

مدیریت سمی، راهبرد مدیریت کوانتومی و سازمان های بی شکل در عصر تضاد وتناقض

( – )