تخفیف کنفرانس:

۱.تعداد بیش از ۵ نفر ۱۰% تخفیف

۲.تعداد بیش از ۱۰ نفر ۱۵% تخفیف

۳.اعضای هیأت علمی و دانشجویان ۳۰% تخفیف

۴.اعضای انجمن مدیریت ایران ۲۰% تخفیف

۵.سایرانجمن های علمی ۱۰% تخفیف

 

متقاضیان می توانند هزینه مربوطه را به

شماره حساب ۱-۱۱۵۹۰۵۱۸-۸۱۰۰-۲۴۷

به نام انجمن مدیریت ایران نزد بانک پاسارگاد شعبه کریمخان زند

واریز و فیش واریز را به همراه معرفی نامه

به شماره ۸۸۸۳۵۲۷۸ فکس نمایند.

توجه:

– ارسال مقاله توسط دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری و سایر محققان و اندیشمندان برای کنفرانس هزینه ای نخواهد داشت و پس از تایید، مقالات در پایگاه ISC و سیویلیکا چاپ خواهد شد.

– دانشجویانی که علاوه بر ارسال مقاله علاقه مند به حضور در کنفرانس باشند از تخفیف ۳۰ درصدی برخوردار خواهند بود.

– گواهینامه حضور در کنفرانس به شرکت کنندگان از سوی انجمن مدیریت ایران اعطا خواهد شد.