برگزاری دومین جلسه هیات علمی ” چهارمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد آینده پژوهی ارزش های اجتماعی” و تعیین محورهای کنفرانس

دومین جلسه سال ۱۳۹۸ هیات علمی ” چهارمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد آینده پژوهی ارزش های اجتماعی ” در تاریخ یکم تیرماه در محل دانشگاه خاتم با حضور خانم دکتر آذر صائمیان دبیرکنفرانس و اعضای هیات علمی کنفرانس خانم ها دکتر فیروزه خلعت بری، دکتر نسرین جزنی، دکتر میترا آفتاب آذری و دکتر مریم دانشور و آقایان دکتر علاء الدین رفیع زاده و دکتر ایرج سلطانی برگزار گردید.
در این جلسه محورهای مورد نظر هیات علمی بررسی و محورهای منتخب کنفرانس در حوزه های فردی، سازمانی و اجتماعی به شرح زیر مورد تایید قرار گرفت :
محورها :

حوزه فردی:
۱- دگرگونی توقعات و انتظارات نسلy ، آلفا و دیجیتال؛
۲- نقش هویت و خودباوری در آینده ارزش های اجتماعی؛
۳- کارکرد ارزش های اجتماعی و معنوی در شکل گیری رفتار فردی؛
۴- نقش ارزش های خانوادگی، همکاران و هم سالان در سبک زندگی آینده؛
۵- کارکردهای اخلاق فردی، مسئولیت پذیری و انضباط اجتماعی در ارزش های اجتماعی.

حوزه سازمانی :
۱- راهبردهای فرهنگ سازمانی مبتنی بر قانون گرایی؛
۲- تبیین ارزش های محوری کسب وکار در آینده سازمان؛
۳- نقش استانداردهای رفتاری، گفتاری و ظاهری در فرهنگ سازمانی؛
۴- مسئولیت های اجتماعی سازمانی در خلق آینده ارزش های اجتماعی ؛
۵- کارکردهای تعلق و وفاداری سازمانی در ارزش آفرینی اجتماعی سازمان ها.

حوزه اجتماعی :
۱- کارکرد ارزش های نو ظهور در تقویت هویت و انسجام ملی؛
۲- نقش مولفه های اقتصادی و فرهنگی بر ارزش های اجتماعی؛
۳- پیامد های فرهنگی انقلاب صنعتی چهارم بر ارزش های اجتماعی؛
۴- الگوی ارزش های شکل دهنده سبک زندگی ایرانی – اسلامی در آینده؛
۵- تاثیر گروه های مرجع نسل جدید در شکل گیری ارزش های اجتماعی.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *