سومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی

organizational culture and development approach

سومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی

با رویکرد حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی

تهران ، دانشگاه خاتم - بهمن ماه 1397

دومین کنفرانس فرهنگ سازمانی با رویکرد اخلاق حرفه ایاهداف کنفرانس:

• توسعه و ترویج فرهنگ سازمانی مبتنی بر اخلاق حرفه ای در نظام فکری فردی، سازمانی و اجتماعی
• دستیابی به ارزش ها و الگوهای مناسب رفتار حرفه ای در توسعه پایدار
• ارائه آخرین دستاوردهای علمی و کاربردی در فرهنگ سازمانی با رویکرد اخلاق حرفه ای

محورهای کنفرانس:


حوزه فردی:

• روانشناسی اخلاق فردی
• سبک زندگی و رفتار مبتنی بر اخلاق فردی
• شاخص های توسعه اخلاقی
• قوانین طلائی اخلاق فردی (Golden Rules)
• چالش های ارزشی، اخلاقی و راهکارهای بهبود آن


حوزه سازمانی:

• ابعاد و مولفه های نظام اخلاقی – فرهنگی در سازمان ها
• منشور اخلاقی و نحوه تدوین آن
• راهبردهای فرهنگ سازمانی مبتنی بر کسب تعالی اخلاقی
• الگو سازی و توسعه اخلاق حرفه ای در مدیران بخش دولتی- خصوصی
• ارزیابی و حسابرسی فرهنگی و ارزشی در سازمان ها
• مبانی اخلاقی فناوری ها (فناوری های همگرا در چارچوب توسعه پایدار)


حوزه اجتماعی:

• اخلاق و محیط زیست
• راهبردهای اخلاق در مسئولیت اجتماعی
• ابعاد و مولفه های شهروند حرفه ای (حقوق شهروندی- رفتار شهروندی)
• اخلاق در رسانه ها و فضای مجازی
• اخلاق، اقتصاد، قانون

اطلاعات تماس

دبیرخانه کنفرانس : تهران، خیابان کریم خان زند، روبروی خیابان ایرانشهر، نبش کوچه عسجدی، شماره 1، طبقه 5، واحد 9
88835277 (9821+)