سومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی

organizational culture and development approach

چهارمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی

با رویکرد آینده پژوهی ارزش های اجتماعی

تهران ، دانشگاه خاتم - بهمن ماه 1398

رئیس کنفرانس

دکتر مجید قاسمی


رئیس هیأت مدیره انجمن مدیریت ایران

مدیر عامل بانک پاسارگاد

دبیر کنفرانس

دکتر آذر صائمیان


رئیس شورای سیاست گذاری مجله مدیریت

عضو هیأت مدیره جمعیت توسعه علمی کشور

اعضای هیأت علمی

جناب آقای دکتر ناصر میرسپاسی

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
جناب آقای دکتر منوچهر منطقی

هیات علمی دانشگاه تهران و دانشگاه شریف
سرکار خانم دکتر فیروزه خلعت بری

رئیس موسسه رهیافت نوآور پاسارگاد
سرکار خانم دکتر میترا آفتاب آذری

مشاور عالی مدیریت بیمارستان خاتم الانبیاء
سرکار خانم دکتر نسرین جزنی

هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
جناب آقای دکتر محمدرضا حمیدی زاده

هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
جناب آقای دکتر اکبر عالم تبریز

هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
جناب آقای دکتر اباصلت خراسانی

هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
جناب آقای دکتر علاءالدین رفیع زاده

معاون نوسازی اداری سازمان امور اداری و استخدامی کشور
جناب آقای دکتر ایرج سلطانی

هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان
جناب آقای دکتر عباسعلی حاج کریمی

مدیر گروه مدیریت دانشگاه خاتم
سرکار خانم دکتر اکرم هادیزاده مقدم

هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
سرکار خانم دکتر مریم دانشور

هیات علمی دانشگاه خاتم
جناب آقای دکتر سید حسین رضوی حاجی آقا

هیات علمی دانشگاه خاتم
جناب آقای دکتر اسحق رسولی

هیات علمی دانشگاه اردبیل
جناب آقای دکتر ابراهیم پور

هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی
جناب آقای دکتر محمدهادی عسگری

هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تنکابن
جناب آقای دکتر سیدحسین رضوی حاجی آقا

هیات علمی دانشگاه خاتم
جناب آقای دکتر محمد طالقانی

هیات علمی دانشگاه رشت
جناب آقای دکتر حسین مبارکی

هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
جناب آقای دکتر بهزاد بانکی پور

اتحادیه زنبورداران کشور
جناب آقای دکتر شاهین جعفرپور

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
جناب آقای دکتر علی سامانی

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
سرکار خانم دکتر مقدسه محمدیان

هیات علمی دانشگاه آزاد واحد شیراز
جناب آقای دکتر مرتضی راعی دهقی

هیات علمی دانشگاه آزاد واحد مبارکه
جناب آقای دکتر مسعود احمدی

هیات علمی دانشگاه آزاد واحد ساری
جناب آقای دکتر مرتضی موسی خانی

هیات علمی دانشگاه آزاد واحد قزوین

اطلاعات تماس

دبیرخانه کنفرانس : تهران، خیابان کریم خان زند، روبروی خیابان ایرانشهر، نبش کوچه عسجدی، شماره 1، طبقه 5، واحد 9
88835277 (9821+)