اولین کنفرانس فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه

اعضای هیات علمی

دکتر سید رضا صالحی امیری   وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
دکتر ناصر میرسپاسی   عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
دکتر جلال الدین کزازی   استاد دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر منوچهر منطقی   عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت ایران
دکتر علی اکبر فرهنگی   عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
دکتر بابک علوی   دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
دکتر علی کرمانشاه   معاون فناوری های نوین بانک مرکزی
دکتر نسرین جزنی   عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر مسعود طالبیان   معاون پژوهشی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
دکتر عباسعلی حاج کریمی   مدیر گروه مدیریت دانشگاه خاتم
دکتر سید احمد طباطبایی   مشاور پیشین معاونت توسعه و سرمایه انسانی ریاست جمهوری
دکتر آرین قلی پور   استاد دانشگاه تهران
دکتر اکرم هادیزاده مقدم   عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمد علی حقیقی   عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر سید حسین رضوی حاجی آقا   عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
دکتر اباصلت خراسانی   عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر منصور معظمی   رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
دکتر مریم دانشور   عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
دکتر بیژن خرم   عضو هیأت علمی سازمان مدیریت صنعتی
دکتر محسن قدمی   قائم مقام دبیرکل هیأت موسس دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر عباس سقایی   دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
دکتر مهدی نوید ادهم   دبیر کل شورای آموزش و پرورش
دکتر ایرج سلطانی   عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد اصفهان
دکتر میترا آفتاب آذری   مشاور عالی مدیریت بیمارستان خاتم الانبیاء
دکتر کامبیز باغبان   رئیس امور بهره وری و تحول اداری و کارآفرینی شرکت ملی نفت ایران
دکتر افسانه زمانی مقدم   عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
دکتر محمد طالقانی   عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد گیلان