سومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی

organizational culture and development approach

سومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی

با رویکرد حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی

تهران ، دانشگاه خاتم - بهمن ماه 1397

اهداف کنفرانس:

توسعه و اشاعه فرهنگ تعهد به کیفیت و ارزش آفرینی در تولید ملی
تقویت بنیان های فرهنگی اقتصاد مقاومتی
نقش آفرینی سرمایه های اجتماعی در تولید پایدار

اطلاعات تماس

دبیرخانه کنفرانس : تهران، خیابان کریم خان زند، روبروی خیابان ایرانشهر، نبش کوچه عسجدی، شماره 1، طبقه 5، واحد 9
88835277 (9821+)