چهارمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد آینده پژوهی ارزش های اجتماعی

organizational culture and development approach

چهارمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی

با رویکرد آینده پژوهی ارزش های اجتماعی

تهران ، دانشگاه خاتم - بهمن ماه 1398
دومین جلسه کمیته علمی کنفرانس فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه برگزار شد
21 آذر ماه 1395
انجمن مدیریت ایران برگزار نمود:
این جلسه در روز 21 آذر ماه با حضور آقای دکتر مجید قاسمی رئیس شورای سیاستگذاری، خانم دکترآذر صائمیان دبیر علمی کنفرانس ، آقای مهندس شعری مقدم نایب رئیس انجمن مدیریت ، آقای دکتر مستخدمین حسینی خزانه دار انجمن و تعدادی از اعضای هیات علمی کنفرانس از جمله آقای دکتر سلطانی، آقای دکتر طالبیان ، آقای دکتر حاجی کریمی، آقای دکتر رضوی، خانم دکتر دانشور و آقای دکتر سقایی در محل دانشگاه خاتم برگزار گردید.
در این جلسه بحث و بررسی پیرامون محورهای کنفرانس و تعیین پنل های تخصصی بر اساس محور ها صورت گرفت .همچنین در مورد ضرورت انسجام مطالب با توجه به موضوع هر پنل تاکید و در این زمینه پیشنهادات خوبی ارائه گردید.
در این جلسه همچنین پیشنهاد شد که از آقای دکتر ادگار شاین و دکتر دنیسون دعوت شود تا به صورت ویدئو کنفرانس سخنرانی نمایند. در این زمینه مقرر شد مکاتباتی با این اساتید صورت گیرد و در صورت توافق از آنان جهت همکاری با کنفرانس دعوت بعمل آید.
همچنین مقرر شد تا از اساتید دانشگاه و دانشجویان مقاطع دکتری و کارشناسی ارشد دعوت شود تا نسبت به ارسال مقالات علمی پژوهشی خود به کنفرانس اقدام نمایند.

اطلاعات تماس

دبیرخانه کنفرانس : تهران، خیابان کریم خان زند، روبروی خیابان ایرانشهر، نبش کوچه عسجدی، شماره 1، طبقه 5، واحد 9
88835277 (9821+)