سومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی

organizational culture and development approach

چهارمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی

با رویکرد آینده پژوهی ارزش های اجتماعی

تهران ، دانشگاه خاتم - بهمن ماه 1398
اخذ مجوز کتبی برای کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
29 آذر ماه 1395
انجمن مدیریت ایران جهت اعتباربخشی کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه درخواستی را به مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری ارسال نمود که با موافقت کارگروه ساماندهی همایش ها (موضوع بخشنامه شماره 54030/200 مورخ 19/10/1389) مجوز لازم همراه با لوگو وآرم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به انجمن مدیریت ایران داده شد.

اطلاعات تماس

دبیرخانه کنفرانس : تهران، خیابان کریم خان زند، روبروی خیابان ایرانشهر، نبش کوچه عسجدی، شماره 1، طبقه 5، واحد 9
88835277 (9821+)