چهارمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد آینده پژوهی ارزش های اجتماعی

organizational culture and development approach

چهارمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی

با رویکرد آینده پژوهی ارزش های اجتماعی

تهران ، دانشگاه خاتم - بهمن ماه 1398
اخذ مجوز کتبی برای کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
29 آذر ماه 1395
انجمن مدیریت ایران جهت اعتباربخشی کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه درخواستی را به مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری ارسال نمود که با موافقت کارگروه ساماندهی همایش ها (موضوع بخشنامه شماره 54030/200 مورخ 19/10/1389) مجوز لازم همراه با لوگو وآرم سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به انجمن مدیریت ایران داده شد.

اطلاعات تماس

دبیرخانه کنفرانس : تهران، خیابان کریم خان زند، روبروی خیابان ایرانشهر، نبش کوچه عسجدی، شماره 1، طبقه 5، واحد 9
88835277 (9821+)