چهارمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد آینده پژوهی ارزش های اجتماعی

organizational culture and development approach

چهارمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی

با رویکرد آینده پژوهی ارزش های اجتماعی

تهران ، دانشگاه خاتم - بهمن ماه 1398
همکاری علمی پروفسور دانیل دنیسون با کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه
9 بهمن ماه 1395
همکاری علمی پروفسور دانیل دنیسون با کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه
کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه در تاریخ 27 بهمن ماه توسط انجمن مدیریت ایران و با همکاری دانشگاه خاتم برگزار می گردد. باستحضار مدیران تراز اول، اساتید،دانشجویان و دانش پژوهان گرامی می رساند جناب آقای پروفسور دانیل دنیسون از نویسندگان و محققان برجسته بین المللی در حوزه فرهنگ سازمانی، به صورت ویژه نتایج تجربیات و تحقیقات ارزشمند خود را به صورت سخنرانی اختصاصی برای افراد شرکت کننده در این کنفرانس ارائه خواهند کرد.
موضوع سخنرانی :

Introducing fundamentals and application of Denison Organizational Culture Model to Iranian organizations and professionals
(By Professor Daniel Denison)

این فرصت ارزنده ، امکان کسب اطلاعات مفید و موثر را برای علاقمندان مطالعه و بررسی های علمی درحوزه فرهنگ سازمانی میسر و ممکن می سازد.

اطلاعات تماس

دبیرخانه کنفرانس : تهران، خیابان کریم خان زند، روبروی خیابان ایرانشهر، نبش کوچه عسجدی، شماره 1، طبقه 5، واحد 9
88835277 (9821+)