سومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی

organizational culture and development approach

چهارمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی

با رویکرد آینده پژوهی ارزش های اجتماعی

تهران ، دانشگاه خاتم - بهمن ماه 1398
اهم موارد مطرح شده در جلسه دوم هیات علمی
22 مرداد ماه 1396
- اعضای هیات علمی تاکید داشتند اخلاق حرفه ای و مسئولیت های اخلاقی سازمان در قبال مدیران، همکاران،مشتریان و... است که باید در قالب ارائه مفاهیم علمی به صورت مقالات یا اجرای کارگاه های آموزشی به خوبی تبیین گردد.
- تاکید شد بسیاری از شرکت های موفق نسبت به تدوین استراتژی اخلاقی احساس نیاز نموده اند و این کنفرانس می تواند کمک های ارزنده ای به ارائه مدل اخلاق حرفه ای در سازمان ها نماید.
- مطرح شد بسیاری از شرکت ها مرام نامه اخلاق حرفه ای تنظیم و ثبت نموده اند که می توان از نمونه های برتر آن در کنفرانس بهره گرفت.
- مقرر شد به علت اهمیت و ضرورتی که اخلاق حرفه ای در سازمان ها دارد دومین کنفرانس فرهنگ با رویکرد اخلاق حرفه ای تعریف و تبیین گردد.
- در جلسه فوق با نظر اعضای محترم هیات علمی مصوب شد پوستر کنفرانس جهت ایجاد یکپارچگی و هویت بصری همانند سال قبل طراحی گردد.

اطلاعات تماس

دبیرخانه کنفرانس : تهران، خیابان کریم خان زند، روبروی خیابان ایرانشهر، نبش کوچه عسجدی، شماره 1، طبقه 5، واحد 9
88835277 (9821+)