چهارمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد آینده پژوهی ارزش های اجتماعی

organizational culture and development approach

چهارمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی

با رویکرد آینده پژوهی ارزش های اجتماعی

تهران ، دانشگاه خاتم - بهمن ماه 1398
اهم موارد مطرح شده در جلسه دوم هیات علمی
22 مرداد ماه 1396
- اعضای هیات علمی تاکید داشتند اخلاق حرفه ای و مسئولیت های اخلاقی سازمان در قبال مدیران، همکاران،مشتریان و... است که باید در قالب ارائه مفاهیم علمی به صورت مقالات یا اجرای کارگاه های آموزشی به خوبی تبیین گردد.
- تاکید شد بسیاری از شرکت های موفق نسبت به تدوین استراتژی اخلاقی احساس نیاز نموده اند و این کنفرانس می تواند کمک های ارزنده ای به ارائه مدل اخلاق حرفه ای در سازمان ها نماید.
- مطرح شد بسیاری از شرکت ها مرام نامه اخلاق حرفه ای تنظیم و ثبت نموده اند که می توان از نمونه های برتر آن در کنفرانس بهره گرفت.
- مقرر شد به علت اهمیت و ضرورتی که اخلاق حرفه ای در سازمان ها دارد دومین کنفرانس فرهنگ با رویکرد اخلاق حرفه ای تعریف و تبیین گردد.
- در جلسه فوق با نظر اعضای محترم هیات علمی مصوب شد پوستر کنفرانس جهت ایجاد یکپارچگی و هویت بصری همانند سال قبل طراحی گردد.

اطلاعات تماس

دبیرخانه کنفرانس : تهران، خیابان کریم خان زند، روبروی خیابان ایرانشهر، نبش کوچه عسجدی، شماره 1، طبقه 5، واحد 9
88835277 (9821+)