چهارمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد آینده پژوهی ارزش های اجتماعی

organizational culture and development approach

چهارمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی

با رویکرد آینده پژوهی ارزش های اجتماعی

تهران ، دانشگاه خاتم - بهمن ماه 1398
سومین جلسه هیأت علمی کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی برگزار گردید
28 خرداد ماه 1397
سومین جلسه هیأت علمی کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با حضور رییس شورای سیاست گذاری، دبیر علمی کنفرانس و اعضای هیأت علمی در تاریخ 27/3/1397 در محل دانشگاه خاتم برگزار گردید. در این جلسه ضمن تصویب و نهایی کردن محورهای کنفرانس بر ضرورت ارائه مقالات علمی ـ کاربردی تأکید گردید.
مقرر شد مکاتباتی با روسای دانشگاه های کشور انجام شود تا ضمن حمایت علمی و معنوی از کنفرانس نسبت به ارسال مقالات علمی ـ پژوهشی متناسب با محورهای کنفرانس، اقدام نمایند.

اطلاعات تماس

دبیرخانه کنفرانس : تهران، خیابان کریم خان زند، روبروی خیابان ایرانشهر، نبش کوچه عسجدی، شماره 1، طبقه 5، واحد 9
88835277 (9821+)