سومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی

organizational culture and development approach

سومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی

با رویکرد حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی

تهران ، دانشگاه خاتم - بهمن ماه 1397
دانشگاه پیام نور و معاونت فرهنگی قوه قضائیه همکاری خود را با کنفرانس اعلام کردند.
12 شهریور ماه 1397
دانشگاه پیام نور و معاونت فرهنگی قوه قضائیه به عنوان حامیان علمی و معنوی همکاری خود را با کنفرانس اعلام کردند.

اطلاعات تماس

دبیرخانه کنفرانس : تهران، خیابان کریم خان زند، روبروی خیابان ایرانشهر، نبش کوچه عسجدی، شماره 1، طبقه 5، واحد 9
88835277 (9821+)