سومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی

organizational culture and development approach

چهارمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی

با رویکرد آینده پژوهی ارزش های اجتماعی

تهران ، دانشگاه خاتم - بهمن ماه 1398
برگزاری دومین جلسه هیات علمی " چهارمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد آینده پژوهی ارزش های اجتماعی" و تعیین محورهای کنفرانس
1 تیر ماه 1398
دومین جلسه سال 1398 هیات علمی " چهارمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد آینده پژوهی ارزش های اجتماعی " در تاریخ یکم تیرماه در محل دانشگاه خاتم با حضور خانم دکتر آذر صائمیان دبیرکنفرانس و اعضای هیات علمی کنفرانس خانم ها دکتر فیروزه خلعت بری، دکتر نسرین جزنی، دکتر میترا آفتاب آذری و دکتر مریم دانشور و آقایان دکتر علاء الدین رفیع زاده و دکتر ایرج سلطانی برگزار گردید.
در این جلسه محورهای مورد نظر هیات علمی بررسی و محورهای منتخب کنفرانس در حوزه های فردی، سازمانی و اجتماعی به شرح زیر مورد تایید قرار گرفت :
محورها :

حوزه فردی:
1- دگرگونی توقعات و انتظارات نسلy ، آلفا و دیجیتال؛
2- نقش هویت و خودباوری در آینده ارزش های اجتماعی؛
3- کارکرد ارزش های اجتماعی و معنوی در شکل گیری رفتار فردی؛
4- نقش ارزش های خانوادگی، همکاران و هم سالان در سبک زندگی آینده؛
5- کارکردهای اخلاق فردی، مسئولیت پذیری و انضباط اجتماعی در ارزش های اجتماعی.

حوزه سازمانی :
1- راهبردهای فرهنگ سازمانی مبتنی بر قانون گرایی؛
2- تبیین ارزش های محوری کسب وکار در آینده سازمان؛
3- نقش استانداردهای رفتاری، گفتاری و ظاهری در فرهنگ سازمانی؛
4- مسئولیت های اجتماعی سازمانی در خلق آینده ارزش های اجتماعی ؛
5- کارکردهای تعلق و وفاداری سازمانی در ارزش آفرینی اجتماعی سازمان ها.

حوزه اجتماعی :
1- کارکرد ارزش های نو ظهور در تقویت هویت و انسجام ملی؛
2- نقش مولفه های اقتصادی و فرهنگی بر ارزش های اجتماعی؛
3- پیامد های فرهنگی انقلاب صنعتی چهارم بر ارزش های اجتماعی؛
4- الگوی ارزش های شکل دهنده سبک زندگی ایرانی - اسلامی در آینده؛
5- تاثیر گروه های مرجع نسل جدید در شکل گیری ارزش های اجتماعی.

اطلاعات تماس

دبیرخانه کنفرانس : تهران، خیابان کریم خان زند، روبروی خیابان ایرانشهر، نبش کوچه عسجدی، شماره 1، طبقه 5، واحد 9
88835277 (9821+)