چهارمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد آینده پژوهی ارزش های اجتماعی

organizational culture and development approach

چهارمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی

با رویکرد آینده پژوهی ارزش های اجتماعی

تهران ، دانشگاه خاتم - بهمن ماه 1398
برگزاری دومین جلسه هیات علمی " چهارمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد آینده پژوهی ارزش های اجتماعی" و تعیین محورهای کنفرانس
1 تیر ماه 1398
دومین جلسه سال 1398 هیات علمی " چهارمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد آینده پژوهی ارزش های اجتماعی " در تاریخ یکم تیرماه در محل دانشگاه خاتم با حضور خانم دکتر آذر صائمیان دبیرکنفرانس و اعضای هیات علمی کنفرانس خانم ها دکتر فیروزه خلعت بری، دکتر نسرین جزنی، دکتر میترا آفتاب آذری و دکتر مریم دانشور و آقایان دکتر علاء الدین رفیع زاده و دکتر ایرج سلطانی برگزار گردید.
در این جلسه محورهای مورد نظر هیات علمی بررسی و محورهای منتخب کنفرانس در حوزه های فردی، سازمانی و اجتماعی به شرح زیر مورد تایید قرار گرفت :
محورها :

حوزه فردی:
1- دگرگونی توقعات و انتظارات نسلy ، آلفا و دیجیتال؛
2- نقش هویت و خودباوری در آینده ارزش های اجتماعی؛
3- کارکرد ارزش های اجتماعی و معنوی در شکل گیری رفتار فردی؛
4- نقش ارزش های خانوادگی، همکاران و هم سالان در سبک زندگی آینده؛
5- کارکردهای اخلاق فردی، مسئولیت پذیری و انضباط اجتماعی در ارزش های اجتماعی.

حوزه سازمانی :
1- راهبردهای فرهنگ سازمانی مبتنی بر قانون گرایی؛
2- تبیین ارزش های محوری کسب وکار در آینده سازمان؛
3- نقش استانداردهای رفتاری، گفتاری و ظاهری در فرهنگ سازمانی؛
4- مسئولیت های اجتماعی سازمانی در خلق آینده ارزش های اجتماعی ؛
5- کارکردهای تعلق و وفاداری سازمانی در ارزش آفرینی اجتماعی سازمان ها.

حوزه اجتماعی :
1- کارکرد ارزش های نو ظهور در تقویت هویت و انسجام ملی؛
2- نقش مولفه های اقتصادی و فرهنگی بر ارزش های اجتماعی؛
3- پیامد های فرهنگی انقلاب صنعتی چهارم بر ارزش های اجتماعی؛
4- الگوی ارزش های شکل دهنده سبک زندگی ایرانی - اسلامی در آینده؛
5- تاثیر گروه های مرجع نسل جدید در شکل گیری ارزش های اجتماعی.

اطلاعات تماس

دبیرخانه کنفرانس : تهران، خیابان کریم خان زند، روبروی خیابان ایرانشهر، نبش کوچه عسجدی، شماره 1، طبقه 5، واحد 9
88835277 (9821+)