سومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی

organizational culture and development approach

سومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی

با رویکرد حمایت از تولید ملی در بستر اقتصاد مقاومتی

تهران ، دانشگاه خاتم - بهمن ماه 1397

پیام جناب آقای دکتر مجید قاسمی
رییس شورای سیسات گذاری کنفرانس ملی فرهنگ سازمانیبنام خداوند جان و خرد


یکی فرهنگ دیگر نو برآرای اصل دانایی
ببین تو چاره ای از نو که الحق سخت بینایی
بسی دل ها چو گوهرها ز نور لعل تو تابان
بسی طوطی که آموزند از قندت شکرخایی

مولانا

آنچنان که اساتید و صاحب نظران، فرهنگ را مجموعه ای از علم، ادب، معرفت، تعلیم و تربیت و آثار مخلوق یک ملت به واسطه آموزه های عمیق و جان گرفته در بن جامعه دانسته اند؛ شأن و جایگاه این واژه وزین مستلزم قرارگیری در کانون توجه فردی، سازمانی و ملی است و بر همین مبنا، فرهنگ سازمانی نیز که مجموعه¬ی باورها و ارزش های مشترک حاکم بر رفتار و اندیشه اعضای یک سازمان را در بر می گیرد، از اهمیت روز افزون برخوردار شده و در دانش مدیریت و معارف سازمانی راه یافته است.
نیک می دانیم که فرهنگ سازمانی، مجموعه عواملی است مشتمل بر عقاید و انتظارهای مشترک، در بین اعضاء سازمان و شکل دهنده ی هنجارهایی که رفتار سازمانی را پدید می آورد. در واقع، فرهنگ سازمانی در عمق اعتقادی سازمان خلق شده و به طور متناوب از طریق نمادها، آداب و رسوم، دیدگاه ها و ارزش¬های بنیادین آشکار می¬گردد، چنانچه می¬توان فرهنگ سازمان را از یک سو، پیوند دهنده اجزای داخل سازمان و از سوی دیگر، عامل متمایز کننده سازمان ها از یکدیگر دانست.
در بین تعاریف و وابستگی های مرتبط با این موضوع، فرهنگ سازمانی با اخلاق حرفه ای، قرابت و تأثیر پذیری بیشتری نسبت به یکدیگر دارد و اکنون سازمان های پیشرو بر ترویج و تثبیت اصول اخلاقی از طریق ایجاد خطی مشی های رفتاری که بخشی از فرهنگ سازمانی است، اعتقاد راسخ داشته و آن را موجب مزیت های راهبردی دانسته اند؛ مزیت¬هایی که به طور طبیعی يک سازمان حرفه ای را در مرتبه ای فراتر از سایرین قرار می دهد.
دین مبین اسلام نیز بر پایه اصول و اخلاقیات بنا شده، به طوری که پیامبراسلام(ص) هدف از رسالت خویش را به کمال رساندن مکارم اخلاق معرفی کرده اند. از این رو با توجه به اینکه فرهنگ سازمانی متاثر از فرهنگ حاکم بر جامعه است، نشر و بسط اخلاقیات به عنوان مجموعه ای از ارزش ها و باورهای جامعه، نقش مهمی را در تدوین فرهنگ سازمانی ایفا خواهد نمود. در همین راستا پیگیری و تقید به مکارم اخلاقی مورد تاکید اسلام، از قبیل سخت کوشی، انضباط کاری، عدالت، تعامل سازنده، مشورت، تواضع، خدمتگزاری و ... غنای فرهنگ سازمان ها را فراهم خواهد ساخت.
با توجه به اهمیت فرهنگ سازمانی به عنوان ره یافتی راه گشا در توسعه و موفقیت سازمان ها و به تبع آن توسعه کشور، انجمن مدیریت ایران در سال گذشته با همت اعضای توانمند و فرهیخته خود، کنفرانس ملی " فرهنگ سازمانی – با رویکرد توسعه " را برگزار نمود که تجربه و نتایج مطلوبی را به همراه داشت. در سال جاری نیز برآن شدیم، برگزاری دومین کنفرانس ملی با محوریت " فرهنگ سازمانی – با رویکرد اخلاق حرفه ای" را به عهده گیریم، با این امید که در سایه پر مهر و لطف پرودگار یکتا و اندیشه، تجربه و سرآمدی علمی عالمان و فرهیختگان این عرصه، گامی مؤثر در راستای افزایش آگاهی و تفکر مدیریتی مبتنی بر رفتار حرفه ای سازمان های کشور برداریم.
حضور مشتاقانه دانشمندان، صاحب نظران، محققان، استادان و دانشجویان گرامی در دومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی، بی¬تردید غنای علمی و امید به اثربخشی آن را ترفیع خواهد بخشید و انشاء الله موجبات رضایت خدواند سبحان را نیز فراهم خواهد نمود.

اطلاعات تماس

دبیرخانه کنفرانس : تهران، خیابان کریم خان زند، روبروی خیابان ایرانشهر، نبش کوچه عسجدی، شماره 1، طبقه 5، واحد 9
88835277 (9821+)