ارسال مقاله

  • انواع فایل های مجاز : pdf.
  • انواع فایل های مجاز : docx, doc.

فایل ارسالی باید در دو فرمت ” word “ و ” pdf ” و نام مقاله نیز حتما انگلیسی باشد.
همچنین عنوان و چکیده انگلیسی مقاله و شماره تماس نویسنده  را نیز در انتهای آن درج بفرمایید.