ثبت فیش واریز ثبت نام در کنفرانس

  • انواع فایل های مجاز : jpg.
    فایل ارسالی باید " jpg " همراه با نام و شماره تماس واریز کننده باشد.