اولین کنفرانس با رویکرد توسعه

اهداف کنفرانس
 • ارائه آخرین دستاوردهای علمی و کاربردی در فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه
 • توسعه و ترویج فرهنگ سازمانی در نظام فکری فردی، سازمانی و اجتماعی
 • اشاعه مهارت های نوین فرهنگی با تکیه بر ضرورت های آینده نگرانه
 • دستیابی به ارزش ها و الگوهای مناسب رفتار حرفه ای در توسعه پایدار
محورهای کنفرانس

حوزه فردی:

 • بهبود نگرش فردی در راستای فرهنگ سازمانی مطلوب
 • نقش تحول و نوآوری در توسعه فرهنگ سازمانی
 • شخصیت، ویژگی ها و قابلیت های فردی در تحول فرهنگی و ارزش آفرینی در سازمان

حوزه سازمانی:

 • تعلق، تعهد و وفاداری سازمانی
 • نقش کار گروهی در توسعه فرهنگ سازمانی
 • مولفه های محیط یادگیری در بهبود فرهنگ سازمانی
 • اخلاق، ارزش ها و فرهنگ سازمانی (EVC) در سازمان ها
 • تعلق، تعهد و وفاداری سازمانی
 • فرهنگ سازمانی توسعه گرا
 • نقش الگوسازی سرآمدی در توسعه فرهنگ کسب و کار

حوزه اجتماعی:

 • مدیریت مسئولیت اجتماعی
 • اثرات فرهنگ ملی بر فرهنگ سازمانی
 • بالندگی اجتماعی و عشق به میهن
 • فرهنگ ملی در آینده پژوهی

پیام جناب آقای دکتر مجید قاسمی
رییس شورای سیاست گذاری کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی

به نام آن که جان را فکرت آموخت

وجیزه نگاهی به فرهنگ سازمانی

اگر فرهنگ را اساسی‌ترین عامل پیشرفت و توسعه‌ی کشورها بدانیم، بیراهه نرفته‌ایم؛ چرا که بنیان‌های علمی، اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی جوامع بشری، ریشه در فرهنگ دارد. اگر پای بندی به قوانین و مقررات یک جامعه، حقوق و آسایش افراد را تضمین کند، در این صورت فرهنگ است که می‌تواند آرامش را برای ایشان به ارمغان آورد. فرهنگ، عهدها و معاهده¬های ارزشمند نانوشته‌ای است که فراتر از قوانین ، مقررات ، آداب و رسوم حاکم بر جامعه، کیفیت ایفای تعهدات و روابط انسانی را متجلی می سازد.
در این میان، روابط متقابل و نظام‌مند افراد در سازمان‌ها‌، به عنوان هسته‌های تأمین‌کننده‌ی بهره‌وری سرمایه‌های انسانی و مادی، مفهومی به نام «فرهنگ سازمانی» را خلق می‌کند که این روز¬ها در مرکز توجه قرار گرفته، چرا‌ که نقش سازمان‌ها در تحقق اهداف کلان توسعه انکارناپذیر است. این نقش در انطباق و هم سویی فرهنگ سازمانی با فرهنگ ملی- اعتقادی تجلی یافته و در سطحی بالاتر، در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی توسط سازمان اعتبار می‌یابد.
فرهنگ سازمانی، هویت اجتماعی هر سازمان و نیروی نهانی است که در ورای امور ملموس و مشهود، با خلق باورها و ارزش‌های مشترک، افراد را به فعالیت‌ در راستای تحقق هدف¬های سازمان، وا می‌دارد. مدیریت موفق یک سازمان با اجرای دقیق شیوه‌های نوین مدیریتی، در صورتی حاصل می‌گردد که فرهنگ سازمانی شکل یافته در آن از راهبردها و هدف¬های سازمان پشتیبانی کند؛ بنابراین پرداختن به فرهنگ سازمانی، رهیافتی‌‌ست که می‌تواند در حوزه‌های فردی، سازمانی و اجتماعی نه تنها راهگشا ، بلکه الگوساز و البته سرنوشت ساز باشد.
نخستین بار، در سال ۱۹۷۹، در مقاله‌ای تحت عنوان«مطالعه فرهنگ سازمانی» در فصلنامه علوم اداری امریکا، به مقوله‌ی فرهنگ سازمانی پرداخته شد، هر چند پیش از آن در سال ۱۹۶۴، واژه «جو و فضای سازمانی» توسط “بلیک و موتن” مطرح شده بود. از آن زمان تاکنون مطالعات گسترده‌ای در این زمینه صورت گرفته و نتایج حاکی از آن است که به طور کلی جنبه سازمانی فرهنگ، به عنوان یکی از ابعاد مهم فرهنگ، در مفاهیمی نظیر هویت جمعی، اهداف و ارزش‌های مشترک، انگیزه و تعهد ورای منافع شخصی، روحیه انجام کار تیمی، رعایت آداب و رسوم، عرف‌ها و قوانین و مقررات سازمان، مصداق می‌یابد.
ادگار شاین، نظام اعتقادات و باورهای اساسی، ارزش‌های حاکم و الگوهای رفتاری را به «فرهنگ سازمانی» تعبیر می‌کند که در طول زمان توسعه می یابند و افراد سازمان‌ها به آن پایبند بوده و آن‌ها را پذیرفته‌اند.
از نگاه گری جانسون، «فرهنگ سازمانی» مفروضات و رفتارهایی هستند که وجود دارند اما ثبت نشده‌اند، چارچوب سازمانی را در افراد تداعی می‌کنند و سبب می‌شوند که گروه‌های کارکنان در مواجهه با موضوعات، به نحو خاصی رفتار کرده و عکس‌العمل نشان دهند. بنابراین ایفای نقش فرهنگ را در توسعه و تغییر راهبردها و اتصال آنها به خروجی‌ها و هدف¬های سازمان، ارزیابی می‌کند.
دانیل دنیسون، در مدل خود «فرهنگ سازمانی» را به عنوان نیرویی قدرتمند و تعیین کننده در چگونگی انجام دادن امور و عملیات سازمان بر اساس ویژگی‌های فرهنگی در 4 گروه، فرهنگ مشارکتی، سازگاری، انطباق‌پذیری و ماموریت یا رسالت تقسیم‌بندی می‌کند؛ توان¬مندسازی، تیم‌سازی و توسعه‌ی قابلیت‌ها از شاخص‌های فرهنگ مشارکتی هستند و شاخص‌های ارزش‌های بنیادین، توافق، هماهنگی و پیوستگی را برای فرهنگ سازگاری، شاخص‌های ایجاد تغییر، مشتری‌گرایی و یادگیری سازمانی را برای فرهنگ انطباق‌پذیری، همچنین شاخص‌های گرایش و جهت راهبردی، هدف¬ها و مقاصد و چشم‌انداز را برای فرهنگ رسالت مطرح می‌کند.
از دیگر مولفه‌ها‌ی فرهنگ سازمانی که صاحب‌نظران مدیریت به آن اشاره کرده‌اند، رقابت و میزان پذیرش مخاطره، ساختار و ثبات هویت، نتیجه‌گرایی، صمیمیت، احترام و توجه به افراد، میزان انسجام و هماهنگی کارکنان و حمایت مدیریت از آن‌هاست.
در مجموع، توافق روشنی در ارتباط با تعریف «فرهنگ سازمانی» وجود ندارد اما مفهومی است که «کیفیت انجام دادن امور» را هدف قرار می‌دهد. اگرچه می‌تواند نقطه‌‌ی شروعی برای حرکت و پویایی باشد، اما فرهنگ سازمانی نامطلوب، مانعی در راه پیشرفت سازمان خواهد بود. شاخص‌هایی برای یک فرهنگ سازمانی مطلوب در نظر گرفته می‌شوند که برخی از آن‌ها عبارتند از: تعهد و التزام، وجدان کاری، علاقه و وفاداری به سازمان، نظم‌پذیری، دانش و تخصص، تطبیق فرد با شغل، رقابت سالم، غنی‌سازی شغل و توسعه شغلی، اعتماد به نفس و پشتکار، جمع‌گرایی و کار گروهی.
در کشور‌ ما، برخورداری از فرهنگ و اندیشه متعالی ایرانی اسلامی، پشتوانه‌‌ای است که می‌تواند اعتلای هدف¬ها، باورها و ارزش‌های هر سازمان‌ را موجب شود. با بهره‌مندی از این موهبت، پیشنهادهایی قابل طرح است که با تقویت و بازیابی فرهنگ سازمانی مطلوب و ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی، تأمین با کیفیت نیاز‌ها و خواسته‌های سرمایه‌‌ی انسانی و ذی‌نفعان، ایجاد روابط بلند مدت میان سازمان‌ها با سرمایه‌‌ی انسانی و ذی‌نفعان و در نهایت سودآوری سازمان‌ها را فراهم می‌آورد.
بنا بر آنچه به ایجاز گذشت، پیشنهاد این وجیزه این است که در هر سازمانی، به گام نخست، تبیین سند راهبردی مناسب و اجرای آن مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که در این سند، چشم‌انداز، هدف¬ها و گرایش‌های راهبردی سازمان و ارزش‌های بنیادین آن تعیین شده و می‌تواند در مقاطع زمانی مشخص، ارزیابی شود. شناخت وضعیت فعلی فرهنگ هر سازمان و سنجش میزان اختلاف آن با وضعیت مطلوب، اقدامی ضروری است که نتیجه‌ی آن در سند راهبردی قابل انعکاس خواهد بود.
ایجاد واحدی برای بررسی و ارزیابی فرهنگ سازمانی، که در مقاطع معین وضعیت فرهنگ سازمانی را به اطلاع رهبران برساند، می‌تواند رهبران را در ایجاد هماهنگی و پیوستگی در سازمان‌ها و جلوگیری از جزیره‌ای عمل کردن واحد‌های مختلف سازمان یاری کند.
آگاهی دقیق از وضعیت فرهنگ سازمانی، تغییر مطلوب سبک رهبری متناسب با بلوغ سازمانی را به همراه خواهد داشت. لازم است با ارزشمند شمردن نیروی کار به عنوان سرمایه انسانی خلاق و ارتقای سرمایه‌های انسانی با تفویض اختیار مدیریت‌شده و هم چنین بالا بردن ظرفیت انطباق‌پذیری همکاران، سازمان را در مواجهه با تغییرات محیطی و شرایط بحرانی توانمند سازیم.
سازمان می‌تواند با احترام به سرمایه‌ها‌‌ی انسانی خود و ایجاد تعادل بین کار و زندگی ، ضمن برآوردن نیازهای آنان، به سود آوری نیز دست‌ یابد. به منظور افزایش کارایی و اثربخشی در سازمان، لازم است نظام¬های پاداش‌دهی و انگیزشی مناسبی ایجاد شود که متناسب با تحولات داخلی و بیرونی سازمان، مورد تجدید نظر قرار گیرد.
شیوه¬ی رهبری اهمیت بلامنازعی در ایجاد و توسعه¬ی فرهنگ سازمانی دارد. شایسته است با توجه به بلوغ سازمانی، شیوه¬ی رهبری تغییر یا تکامل یابد. مباحثی از قبیل “تفویض اختیار” باید نقش بیشتری در سازمان¬ها پیدا کند، به ویژه آن که امر تفویض اختیار می¬تواند موجب ارتقای توان¬مندیهای سرمایه انسانی گردد.
ارتقای فرهنگ کار گروهی و مشارکتی و ایجاد حس وحدت و همدلی در سازمان، توان مندسازی و در نظر گرفتن آموزش‌های لازم برای پرورش سرمایه‌های انسانی، از دیگر پیشنهادهای مهم و مؤثر در ایجاد و حفظ فرهنگ سازمانی مطلوب است.
با توجه به اهمیت و تأثیرگذاری روزافزون فرهنگ سازمانی در سازمان ها، برآن شدیم، در انجمن مدیریت ایران که مرجعیت علمی و کاربردی فعالیت های 60ساله ی آن، مسئولیت سنگینی بر شانه های اعضای توان مند و فرهیخته آن می نهد، انجام دادن کاری سترگ در برگزاری کنفرانس ملی ” فرهنگ سازمانی – با رویکرد توسعه ” به عهده گیریم. کنفرانس ملی موردنظر که در بهمن ماه سال جاری برگزار خواهد شد محصول اندیشه، تفکر، تجربه و سرامدی علمی و تجربی اعضای گرانقدر انجمن به ویژه هیأت مدیره گران سنگ و دبیرخانه دل آگاه و فعال آن می باشد.
در ایفای این مسئولیت ملی مهم، سازمان محترم مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت علیه علوم تحقیقات و فناوری، گروه مالی توانای پاسارگاد و دانشگاه فخیم خاتم و برخی بانک ها و موسسه های محترم دیگر حامیان معنوی و مالی این کنفرانس می باشند که جای تقدیر و تشکر دارد.
از دانشمندان، صاحب نظران، محققان، استادان و دانشجویان گرامی دعوت می کنیم در اولین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با مشارکت فعال و عالمانه ی خود بر توانایی علمی و اثرگذاری آن نقش مثمرثمری داشته باشند.
 
 
 

مجید قاسمی
رئیس هیات مدیره انجمن مدیریت ایران
14 آذر 1395

اولین کنفرانس فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه

اعضای هیات علمی

دکتر سید رضا صالحی امیری   وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
دکتر ناصر میرسپاسی   عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
دکتر جلال الدین کزازی   استاد دانشگاه علامه طباطبایی
دکتر منوچهر منطقی   عضو هیأت مدیره انجمن مدیریت ایران
دکتر علی اکبر فرهنگی   عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
دکتر بابک علوی   دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
دکتر علی کرمانشاه   معاون فناوری های نوین بانک مرکزی
دکتر نسرین جزنی   عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر مسعود طالبیان   معاون پژوهشی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
دکتر عباسعلی حاج کریمی   مدیر گروه مدیریت دانشگاه خاتم
دکتر سید احمد طباطبایی   مشاور پیشین معاونت توسعه و سرمایه انسانی ریاست جمهوری
دکتر آرین قلی پور   استاد دانشگاه تهران
دکتر اکرم هادیزاده مقدم   عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر محمد علی حقیقی   عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر سید حسین رضوی حاجی آقا   عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
دکتر اباصلت خراسانی   عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر منصور معظمی   رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
دکتر مریم دانشور   عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
دکتر بیژن خرم   عضو هیأت علمی سازمان مدیریت صنعتی
دکتر محسن قدمی   قائم مقام دبیرکل هیأت موسس دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر عباس سقایی   دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
دکتر مهدی نوید ادهم   دبیر کل شورای آموزش و پرورش
دکتر ایرج سلطانی   عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد اصفهان
دکتر میترا آفتاب آذری   مشاور عالی مدیریت بیمارستان خاتم الانبیاء
دکتر کامبیز باغبان   رئیس امور بهره وری و تحول اداری و کارآفرینی شرکت ملی نفت ایران
دکتر افسانه زمانی مقدم   عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات
دکتر محمد طالقانی   عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد گیلان

بسم ا… الرحمن الرحیم

بیانیه کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه

خداوند قادر متعال را حمد و سپاس که توفیق برگزاری “کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه” را با الهام گرفتن از ارزش های متعالی اسلامی- ایرانی و در سال “اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل” به ما عطا فرمود. این کنفرانس، با حضور جمع کثیری از شخصیت های علمی، اندیشمندان، صاحب نظران، مدیران ارشد، استادان و دانش پژوهان کشور توسط انجمن مدیریت ایران و با همکاری ارزشمند دانشگاه خاتم برگزار گردید. مهم ترین اهداف این کنفرانس، ارائه آخرین دست آوردهای علمی و کاربردی در فرهنگ سازمانی با رویکرد توسعه، اشاعه مهارت های نوین فرهنگی با تکیه بر ضرورت های آینده نگرانه، توسعه، ترویج و اشاعه فرهنگ سازمانی در نظام فکری فراسازمانی، سازمانی و اجتماعی و دست یابی به ارزش ها و الگوهای مناسب رفتار حرفه ای در مدیریت توسعه پایدار بوده است.

مهم ترین رخدادها و دست آوردهای این کنفرانس به شرح زیر می باشد:

 • سخنرانی جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری معاون اول محترم ریاست جمهوری اسلامی،
 • سخنرانی جناب آقای دکتر علی اکبر صالحی ریاست محترم سازمان انرژی اتمی ایران،
 • سخنرانی جناب آقای دکتر سید رضا صالحی امیری وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی،
 • سخنرانی اختصاصی پروفسور دانیل دنیسون از صاحب نظران برجسته بین المللی در حوزه فرهنگ سازمانی،
 • سخنرانی جناب آقای دکتر مجید قاسمی ریاست محترم هیات مدیره انجمن مدیریت ایران،
 • دریافت50 مقاله و ارائه 24سخنرانی توسط استادان و مدیران برجسته در کنفرانس،
 • رونمایی از نقشه راه ارتقاء فرهنگ سازمانی در نظام اداری کشور،
 • رونمایی از سه کتاب به شرح زیر که با حمایت علمی و مالی انجمن مدیریت ایران و بانک پاسارگاد منتشر شده است:

* ” مدیریت تحول” تالیف جناب آقای دکتر غلامرضا خاکی.

* ” هنر و شیوه مربی گری رهبران” ترجمه ی سرکار خانم دکتر آذر صائمیان، جنابان آقایان دکتر محسن قدمی و مسعود نیازمند.

* “دست نامه ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزشی” تالیف جناب آقای دکتر مهرداد پیدایی.

 • اجرای سه کارگاه آموزشی توسط استادان و متخصصان مدیریت و با حضور مدیران ارشد، مدیران میانی و کارشناسان در روز 26/11/95 .

با توجه به موارد مطرح شده، خواسته¬های این کنفرانس را در 14 بند به شرح زیر اعلام و اجرای کامل مفاد آن را که زمینه ساز ارتقاء و اعتلای مبانی فرهنگی در سازمان ها می باشد خواستاریم.

 • برگزار کنندگان کنفرانس، انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم و نقش آفرینان علمی و محتوایی آن تلاش دارند ضمن زمینه سازی برای تحلیل و نقد برنامه های فرهنگی و اشاعه دانش و مهارت های نوین فرهنگی، فضای مناسبی را جهت افزایش بهره وری و کارآفرینی، اعتلای اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی و … در مدیران، کارشناسان و سازمان ها به وجود آورند تا بتوانند نقش آفرینی علمی و فرهنگی را در سطوح ملی و بین المللی ایفا نمایند.
 • یکی از مولفه های اصلی در توسعه پایدار توجه و تاکید بر ابعاد فرهنگی و اشاعه ی آن در سطح سازمان ها و جامعه می باشد. معتقدیم دست رسی به توسعه پایدار از طریق سرمایه گذاری مستمر در آموزش و در راستای توسعه مبانی فرهنگی و ایجاد زیر ساخت های آن میسر و ممکن خواهد بود.
 • برگزار کنندگان کنفرانس آمادگی کامل دارند تا در کنار سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص تدوین “نقشه راه ارتقاء فرهنگ سازمانی” در نظام اداری کشور و اجرای آن گام های اساسی بردارند و از تمامی ظرفیت های علمی، تجربی و اجرایی خود جهت توسعه و تعمیق آن احسان و ایثار نمایند.
 • ضروری است برای اطمینان از جاری سازی مطلوب مبانی علمی – کاربردی “نقشه راه ارتقاء فرهنگ سازمانی” در سطوح سازمان ها و بنگاه ها، شاخص های قابل سنجش و اندازه گیری ابعاد آن نیز تعریف شود تا در دوره های زمانی مشخص، با انجام دادن”حسابرسی فرهنگی” شاهد تعمیق و توسعه ارزش های فرهنگی و نهادینه شدن آن ها در سازمان ها باشیم.
 • با توجه به نقش مرجعیت علمی انجمن مدیریت ایران درکشور و این که انجمن در میان 370 انجمن علمی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمره برترین ها و مستظهر به حمایت آن وزارت می باشد، آمادگی دارد تا با کمک صاحب نظران و استادان برجسته، دست آوردهای علمی این رخداد ملی را در سازمان ها پیگیری و اجرا نماید و کمک کند تا هویت فرهنگ ملی بیش از پیش در تحول، پیشرفت و توفیق سازمانی و در نتیجه اقتدار، فلاح و رستگاری ملی تاثیر گذار باشد.
 • به منظور تحقق اهداف عالیه ی کنفرانس، پیشنهاد می شود شورایی متشکل از سازمان ها، نهادهای دولتی و غیر دولتی، انجمن های علمی، دانشگاه ها و مراجع آموزش عالی تشکیل شود تا با بهره گیری از نقشه راه تدوین شده موضوع بند سه این بیانیه، غنا و تعمیق مدیریت فرهنگی و اثر بخشی اجرای نقشه راه در تحقق اسناد بالا دستی از جمله سند چشم انداز 1404، برنامه ششم توسعه، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و اقتصاد مقاومتی و … را متجلی نماید.
 • با عنایت به اهمیت توسعه فرهنگ سازمانی در ابعاد مختلف، ضروری است درس هایی با مضمون”مدیریت فرهنگی” در برنامه های تحصیلی سطوح دبیرستانی و دانشگاهی به عنوان دروس پایه برای کلیه رشته های تحصیلی برنامه ریزی و اجرا شود.
 • به منظور تحقق اهداف و محورهای کنفرانس، انجمن مدیریت ایران و دانشگاه خاتم موظف شدند با راه اندازی گروه علمی و تخصصی “فرهنگ سازمانی” با حضور استادان و مدیران صاحب نظر ضمن حفظ و صیانت از ارزش های اخلاقی و متعالی جامعه، نسبت به بهبود فضای فرهنگ سازمانی برای بهره مندی نسل های کنونی و آینده همت گمارند.
 • مقرر شد تا دبیرخانه دائمی کنفرانس “فرهنگ سازمانی” در انجمن مدیریت ایران و دبیرخانه دائمی “جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت” در دانشگاه خاتم جهت توسعه همکاری های ملی و بین المللی با هدف ایجاد یکپارچگی بین صاحب نظران و اهتمام آنان نسبت به تولید و انتشار مبانی و ارزش های علمی و کاربردی فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی به طور مستمر در تلاش و تکاپو باشند و از این طریق بتوانند ضمن ایفاء نقش مرجعیت خود، در ارتقاء فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی بیش از پیش تاثیر گذار باشند.
 • انسان محور و موضوع اصلی هرگونه توسعه است، لذا سلامت فکری، رفتاری و بهره مندی از ارزش های اخلاقی نیکو و پسندیده، وجوه تمایز جوامع می باشد. معتقدیم باید همگان خود را موظف، معتقد و پای بند به اصول اخلاق حرفه ای مسئولیتی که بر عهده دارند بدانند و با مشارکت عمومی نسبت به سالم سازی محیط اجتماعی گام های اساسی بردارند.
 • با توجه به هم زمانی برگزاری”اولین جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت” با “کنفرانس”، و لزوم توجه جدی به ابعاد مسئولیت اجتماعی (الزامات اقتصادی، قانونی، اخلاقی و اقدامات بشردوستانه) توصیه می شود سازمان ها و بنگاه ها با بازنگری برنامه های خود توجه و دقت بیشتری نسبت به ابعاد و مولفه های مسئولیت اجتماعی معطوف نمایند.
 • ضروری است سازمان ها جهت شناسایی و شکفتن استعدادهای جوانان، با هدف ایجاد تحول و نوآوری، ضمن توجه به شایسته گزینی، شایسته سالاری و جانشین پروری به طراحی نظام هایی بپردازند که با حفاظت و صیانت از این سرمایه ها استمرار پیشرفت و توسعه کشور را تضمین نمایند.
 • سرمایه اجتماعی حاصل فرآیند مدیریت اجتماعی، فرهنگی و تاریخی است که از طریق تعامل، مشارکت و توسعه خرد جمعی، قادر است بر معضلات اجتماعی فائق آید و حرکت به سوی رشد و پیشرفت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را میسر کند. بدین منظور لازم است با اصلاح و ارتقاء نظام مدیریت در سطوح مختلف موجبات اعتلای سرمایه اجتماعی و فرهنگی در جامعه فراهم شود.
 • باید توجه داشت فرهنگ فرآیندی است که در بلند مدت با مشارکت و مسئولیت پذیری آحاد جامعه شکل می¬گیرد، اثر می گذارد و به دلیل پایایی عمیق، در کوتاه مدت قابل تغییر نیست. امید است با استعانت از خداوند متعال، آموزه های غنی فرهنگ ایرانی – اسلامی، همکاری و هم دلی، فضای گفتگو و تعامل بیشتر بین محققان، صاحب نظران، مدیران و استادان این حوزه در عرصه های ملی و بین المللی فراهم آید تا با ارتقاء شرایط زندگی، زمینه های رشد و توسعه انسانی و در نتیجه کمال و تعالی جامعه مهیا گردد.